Vietrubber - O-ring cao su silicone

Vietrubber - O-ring cao su silicone

Fluoroelastomer là copolymer của vinylydene fluoride với hexafluoropropylene ở tỷ lệ 7:3 (ví dụ, loại SKF-26) hoặc với trifluorochloroethylene ở tỷ lệ 1:1 tới 3:7 (ví dụ, SKF-32), lần lượt có nhiệt độ chuyển thủy tinh Tg = -20oC và Tg = -18oC. Chúng không có tính kháng nhiệt độ thấp. Chúng vô định hình, và tính kháng nhiệt độ thấp được quyết định bởi nhiệt độ chuyển thủy tinh.

Khả năng các chất trong công thức tác động lên việc giảm Tg và sự cải thiện tính kháng nhiệt độ thấp của fluoroelastomer (trong điều kiện mà tính kháng nhiệt độ cao được duy trì) là khá hạn chế. Vì vậy, phương pháp chính để cải thiện tính kháng nhiệt độ thấp là phát triển copolymer với Tg thấp hơn. Điều này thực hiện được bởi thêm các nhóm chứa oxy vào trong mạch polymer. Sự xuất hiện của nguyên tử oxy trong nhánh bên hỗ trợ đáng kể sự quay của gốc perfluoroalkyl, điều này dẫn đến giảm Tg. Vì vậy, đối với copolymer của vinylydene fluoride và perfluoromethyl vinyl ester (loại SKF-260) Tg = -40oC. Tuy nhiên, sự cải thiện tính kháng nhiệt độ thấp đi kèm với sự giảm sút các tính chất của fluoroelastomer chứa oxy khi giữ chúng thời gian dài ở nhiệt độ thấp do quá trình vi kết tinh, nó chủ yếu phát triển trong phần gel của cao su.

Các nghiên cứu về sự phụ thuộc Tg của fluoroelastomer lên thành phần của chúng cho thấy khả năng phát triển các loại copolymer khác nhau với Tg khá thấp. Các loại fluoroelastomer có tính kháng nhiệt độ thấp đã được phát triển và sản xuất thương mại.

Tham khảo từ tài liệu Low-Temperature Behaviour of ElastomersM.F. Bukhina, S.K. Kurlyand, CRC Press, 2007, trang 151

(vtp-vlab-caosuviet)

Vietrubber company - Gioăng cao su tổng hợp
Vietrubber company - Gioăng cao su tổng hợpShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.