Anti-vibration dampers reduce internal vibration of industrial machinery (engines, pumps, compressors) to acceptable levels. 

Rubber dampers reduce vibration transmission

Rubber dampers reduce vibration transmission

Many types of dampers for industrial machinery

Many types of dampers for industrial machinery


(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.