Sách này của nhà xuất bản CRC Press, được viết bởi tác giả Robert Horigan Smith. Sách được xuất bản vào năm 2008, dày 424 trang.

Trong lịch sử, các máy móc kim loại được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, dẫn đến các nghiên cứu ban đầu về ma sát, mài mòn tập trung vào sự tiếp xúc giữa hai bề mặt kim loại. Theo thời gian, các định luật về ma sát cho kim loại được sử dụng tính toán cho các vật liệu khác, kể cả cao su. Điều này dẫn đến việc phân tích những đặc trưng ma sát và thiết kế sản phẩm cao su không chính xác, khoa học.

Mục đích của sách này là tập hợp, bàn luận và đưa ra ví dụ để chứng minh rằng định luật ma sát dùng cho kim loại không thể áp dụng cho cao su. Ngoài ra, sách giới thiệu một lý thuyết thống nhất, dựa trên cơ sở khoa học về sự ma sát của cao su. Sách còn đưa ra một vài ví dụ như phân tích ma sát giữa lốp xe và mặt đường, tính kháng trượt của đế giày để minh hoạ cho lý thuyết này.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Metallic Coefficient of Friction

Chapter 3. Rubber Friction Mechanisms

Chapter 4. Metallic Coefficient-of-Friction Equation Does Not Apply to Rubber

Chapter 5. A Unified Theory of Rubber Friction

Chapter 6. The Rubber Adhesion Transition Phenomenon

Chapter 7. Microhysteretic Friction in Dry Rubber Products

Chapter 8. Microhysteresis in Wet Rubber Products

Chapter 9. Rubber Microhysteresis in Static-Friction Testing

Chapter 10. Inertial, Residence-Time, Adhesion-Transition, and Contact-Time Bias in Portable Walking-Surface Slip-Resistance Testers

Chapter 11. Nonscientific Application of the Laws of Metallic Friction to Rubber Tires Operated on Pavements

Chapter 12. Friction Analysis in the Design of Rubber Tires and Their Contacted Pavements

Chapter 13. Nonscientific Application of the Laws of Metallic Friction to Footwear Outsole-Walking Surface Pairings

Chapter 14. Slip-Resistance Analysis in the Design of Footwear Outsoles and Their Paired Walking Surfaces

Tham khảo tài liệu Analyzing Friction in the Design of Rubber Products and Their Paired Surfaces, Robert Horigan Smith, CRC Press, 2008

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.