Vietrubber - Ống cao su silicone chịu nhiệt
Vietrubber - Ống cao su silicone chịu nhiệt

Vật liệu đàn hồi silicone chứa các polymer polydimethyl siloxane mạch thẳng được kết mạng trong mạng lưới 3 chiều. Trong hầu hết các trường hợp, vật liệu đàn hồi silicone cũng chứa chất độn hoạt động như chất gia cường, các phụ gia cho các tính chất cơ học, hóa học hoặc vật lý nhất định. Nhìn chung, silicone được chú ý bởi tính ổn định nhiệt cao của chúng, tính tương thích sinh học, bản chất kỵ nước, các tính chất điện và thoát khuôn. Vì vậy, vật liệu đàn hồi silicone được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng riêng biệt.

Vật liệu đàn hồi silicone bởi phân loại bởi cơ chế kết mạng và điều kiện kết mạng của chúng. Cao su silicone chủ yếu được chia thành hai nhóm chính: kết mạng ở nhiệt độ phòng (RTV) và kết mạng ở nhiệt độ cao trên 100oC (HTV). Số trong tên gọi ghi nhận số thành phần trộn lẫn hình thành vật liệu đàn hồi silicone, ví dụ như RTV-2. Cao su HTV còn được gọi là cao su silicone rắn do có độ nhớt rất cao ở trạng thái chưa kết mạng (ở dạng rắn), cũng được gọi là cao su có độ đặc cao (HCR). Khoảng 25 năm trước, một nhóm vật liệu mới xuất hiện, được dùng cho quá trình gia công trong các máy đúc khuôn tiêm. Vì độ nhớt thấp của chúng và trạng thái giống bột nhão, chúng được gọi tên là cao su silicone lỏng (LSR) hoặc đơn giản là cao su lỏng (LR), mặc dù chúng cũng kết mạng ở nhiệt độ cao như trong trường hợp của HTV. Đa số vật liệu LR là hệ 2 thành phần.

Tóm lại, trong lĩnh vực silicone thường sử dụng các thuật ngữ RTV-1, RTV-2, LR hoặc LSR, HTV hoặc HCR. Chúng tượng trưng cho những nhóm vật liệu như sau:

- RTV-1 Kết mạng ở nhiệt độ phòng, một thành phần

- RTV-2 Kết mạng ở nhiệt độ phòng, hai thành phần

- HTV Kết mạng ở nhiệt độ cao, cao su silicone rắn, cao su có độ đặc cao

- LR Cao su lỏng, cao su silicone lỏng (cũng được kết mạng ở nhiệt độ cao)

Trong năm 1999, thị trường toàn cầu tiêu thụ xấp xỉ 170,000 tấn vật liệu đàn hồi silicone. Trong đó, LR có tốc độ phát triển cao nhất và HTV có thị phần cao nhất (80%).

Tham khảo từ tài liệu Silicone ElastomersPeter Jerschow, Smithers Rapra Technology, 2002, trang 5 – 7

(vtp-vlab-caosuviet)

Sản phẩm cao su - Ống cao su silicone phù hợp thực phẩm
Sản phẩm cao su - Ống cao su silicone phù hợp thực phẩmShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.