Vietrubber - Đệm teplon chống mài mòn
Vietrubber - Đệm teplon chống mài mòn

Fluoroelastomer được sử dụng chủ yếu trong các đệm làm kín, chống lại tác động của lưu chất dưới điều kiện làm việc thực tế khắc nghiệt. Khoảng hai phần ba fluoroelastomer sản xuất được sử dụng trong các ô tô, chủ yếu trong hệ thống nhiên liệu và truyền động. Tuy lượng fluoroelastomer được sử dụng cho mỗi xe là rất nhỏ, trung bình chỉ 100-200 g/xe, nhưng các chi tiết này rất quan trọng cho sự an toàn, sự hoạt động tin cậy của ô tô. Fluoroelastomer cũng được ứng dụng trong các lĩnh vực khác: không gian vũ trụ, thiết bị, truyền động lưu chất, công nghiệp hóa chất, dầu, sản xuất chi tiết bán dẫn. Các ứng dụng khác như vòi, nối ống và chất trợ gia công có lượng dùng ít hơn nhiều.

Trong nhiều ứng dụng, fluoroelastomer đang thay thế dần các vật liệu đàn hồi khác, khi yêu cầu tính năng của vật liệu trở nên nghiêm ngặt, hoạt động trong thời gian dài không cần bảo trì, môi trường làm việc khắc nghiệt. Nhu cầu cho tính năng tốt hơn đã thúc đẩy các nhà cung cấp fluoroelastomer phát triển các polymer có hàm lượng fluorine cao, các hệ kết mạng mới trong nhiều ứng dụng.

Trong quá trình kết mạng, đúc khuôn ép là phương pháp được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong trường hợp tạo ra các chi tiết làm kín tính năng cao từ fluoroelastomer có khối lượng phân tử lớn. Đúc khuôn chạy và tiêm cũng dần phát triển, phù hợp trong trường hợp sản xuất một lượng lớn các chi tiết chính xác, giúp giảm chi phí. Ép đùn được sử dụng để chuẩn bị các mẫu ban đầu cho đúc khuôn ép. Ngoài ra, máy ép đùn cũng là bộ phận chính của thiết bị đúc khuôn tiêm. Trong một vài ứng dụng khác, hình dạng sản phẩm (ống, thanh, sợi) được ép đùn chính xác mà không cần tạo hình thêm trước khi kết mạng.

Tham khảo từ tài liệu Fluoroelastomers Handbook: The Definitive User's Guide and DatabookAlbert L. Moore, William Andrew, 2006, trang 240 - 241

(vtp-vlab-caosuviet)

Sản phẩm cao su - Ống cao su silicone
Sản phẩm cao su - Ống cao su silicone
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.