Cao su phụ tùng - Con lăn PU đè gỗ
Cao su phụ tùng - Con lăn PU đè gỗ

Cả polyisoprene thiên nhiên và tổng hợp đều chứa hơn 90% đơn vị 1,4-cis-; đối với cao su nhiên thiên, có thể cho rằng 100% đơn vị 1,4-cis được gắn theo kiểu đầu-đuôi. Phụ thuộc vào hệ xúc tác và mức độ chuyển hóa, polyisoprene tổng hợp có mức đều đặn cấu trúc, khối lượng phân tử và phân bố khối lượng phân tử khác nhau. Ví dụ, polyisoprene được sản xuất dùng xúc tác lithium chứa 93% đơn vị 1,4-cis-, 2% 1,4-trans- và 5% hoặc nhiều hơn đơn vị 3,4-; trong các đơn vị 1,4, 1-2% được gắn theo kiểu đầu-đầu và 2%, theo kiểu đuôi-đuôi. Nếu quá trình polymer hóa sử dụng xúc tác Ziegler-Natta, hàm lượng của đơn vị 1,4-cis- lên tới 98%; 2% đơn vị 1,4-trans- và 1% đơn vị 3,4- ; trong đó, 1% đơn vị 1,4 được gắn theo kiểu đầu-đầu và xấp xỉ một lượng tương tự được gắn đuôi-đuôi. Sử dụng xúc tác cobalt và neodymium tạo thành cao su có tính đều đặn cấu trúc tốt hơn.

Tính kháng nhiệt độ thấp của polyisoprene được xác định bởi vi cấu trúc của chúng. Các đơn vị 1,4-trans- và 3,4- với lượng lên tới 20% có thể phá vỡ cấu trúc, ngăn chặn sự kết tinh dẫn đến tính kháng nhiệt độ thấp được xác định riêng biệt bởi quá trình chuyển thủy tinh. Tuy nhiên, thực tế các polyisoprene thương mại có các đơn vị 1,4-trans- và 3,4- rất ít nên tính kháng nhiệt độ thấp của polyisoprene được xác định chủ yếu bởi quá trình kết tinh.

Sự kết tinh của NR đã được nghiên cứu gần như hoàn toàn và hầu hết những dữ liệu đạt được có thể dùng cho polyisoprene tổng hợp. Vận tốc kết tinh NR lớn nhất ở nhiệt độ T1 = –(25–26)°C, nhiệt độ nóng chảy cân bằng Tm0 = 39 - 40°C. Các thông số kết tinh của NR ở nhiệt độ T1 chủ yếu phụ thuộc vào loại cao su thiên nhiên, hàm lượng protein , các sản phẩm được trích ly acetone, tỷ số gel và sol của NR.

Tham khảo từ tài liệu Low-Temperature Behaviour of ElastomersM.F. Bukhina, S.K. Kurlyand, CRC Press, 2007, trang 140 - 142

(vtp-vlab-caosuviet)

Vietrubber company - Gasket cao su đường nối ống
Vietrubber company - Gasket cao su nối đường ốngShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.