Ống pu kháng được nhiều hóa chất
Ống pu kháng được nhiều hóa chất

Polyisobutylene và các copolymer của nó như cao su butyl, halobutyl và copolymer isobutylene-co-para-methylstyrene (BIMS) tan được trong các dung môi không phân cực, (tan tốt trong cyclohexane, benzene; không tan trong dioxane và pyridine). Polyisobutylene là chuỗi hydrocarbon bão hòa nên có tính kháng lão hóa, hóa chất tốt. Trong khi đó, mạch cao su butyl không bão hòa có thể bị tấn công chậm bởi ozone khí quyển nên yêu cầu sử dụng các chất chống oxy hóa bảo vệ.

Cao su chlorobutyl ổn định nhiệt hơn cao su bromobutyl. Ở nhiệt độ 150oC, cao su chlorobutyl không bị phân hủy ngoại trừ sự sắp xếp lại vị trí nguyên tử clo. Trong khi đó, quá trình loại bỏ HBr trong cao su bromobutyl xảy ra đồng thời với sự đồng phân hóa, dẫn đến hình thành các diene kết hợp và bị phân hủy ngay sau đó. Isobutylene-co-para-methylstyrene brom hóa bão hòa là copolymer isobutylene ổn định nhiệt nhất.

Trong cao su butyl, vị trí liên kết đôi carbon-carbon cho phép lưu hóa với lưu huỳnh và các chất xúc tiến hữu cơ. Các liên kết mạng xuất hiện xấp xỉ mỗi 250 nguyên tử carbon dọc chuỗi polymer. Mức độ không bão hòa thấp yêu cầu sử dụng các chất xúc tiến cực mạnh như thiuram hoặc thiocarbamate; nhựa phenolic, bisazidoformate và các chất dẫn xuất quinone cũng có thể được sử dụng. Kết mạng lưu huỳnh có sự ổn định hạn chế ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Các hệ kết mạng nhựa tạo các liên kết mạng carbon-carbon giúp cao su ổn định nhiệt tốt hơn.

Sự xuất hiện của halogen trong vật liệu đàn hồi halobutyl cho phép kết mạng bằng oxyt kim loại và tăng vận tốc lưu hóa bằng lưu huỳnh so với cao su butyl. Ngoài kẽm oxyt, bismaleimide, diamine, peroxide và dithiol, vật liệu đàn hồi halobutyl có thể được kết mạng bằng các chất kết mạng dùng cho cao su butyl. Trong đó, hệ kết mạng kẽm oxyt rất ổn định, các tính chất của cao su được duy trì tốt và biến dạng dư sau khi nén thấp.

Tham khảo từ tài liệu Rubber compounding: Chemistry and Applications, Brendan Rodgers, CRC Press, 2004
(vtp-vlab-caosuviet)

Ống cao su butyl có tính thấm khí thấp
Ống cao su butyl có tính thấm khí thấp
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.