Tính chất của cao su nitrile phụ thuộc rất nhiều vào thành phần acrylonitrile (ACN). Dưới đây là phần trích từ tài liệu “Handbook of Specialty Elastomers” mô tả tổng quan về vấn đề này, chi tiết xem thêm sách.

It is well known, as the ACN content varies from 18% to 50%, the oil and fuel resistance improves and conversely the low-temperature properties deteriorate. … ; however, these properties may vary depending on the polymerization conditions and the resulting structure of the NBR. A random distribution of ACN and butadiene will give a better balance of low-temperature properties and oil resistance than elastomers that are produced with connected blocks of ACN and butadiene. These differences in structure of NBR are more apparent at the extreme low or high levels of ACN.

Trích đăng từ tài liệu Handbook of Specialty Elastomers, Robert C. Klingender, CRC Press, 2008, trang 46
(vtp-vlab-caosuviet)

Ảnh trừu tượng - Tấm cao su thiên nhiên chịu mỏi tốt
Ảnh trừu tượng - Tấm cao su thiên nhiên
chịu mỏi tốt
Cao su kỹ thuật - Tấm cao su thiên nhiên có độ bền kéo xé cao
Cao su kỹ thuật - Tấm cao su thiên nhiên
có độ bền kéo xé cao
 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.