Sách này của nhà xuất bản Smithers Rapra Press, sách được biên soạn bởi các tác giả J. White, S.K. De và K. Naskar. Sách được xuất bản vào năm 2009, dày 452 trang.

Khi xuất bản quyển 1 của sách vào năm 2001, các tác giả đã nhận thấy rằng một vài chủ đề quan trọng trong lĩnh vực cao su kỹ thuật vẫn chưa được giới thiệu. Những nội dung bổ sung sẽ được trình bày trong quyển 2 này.

Quyển 2 của sách này gồm 11 chương, mỗi chương được viết bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Một số chương có nội dung mang tính thực tế cao như: sử dụng chất độn silica trong cao su, kết dính cao su với các loại xơ sợi, biến tính các loại chất độn (than đen, silica, đất sét, bột cao su lưu hóa), cao su được dùng bọc dây cáp, lão hóa cao su EPDM và tổng quan về cao su silicone.

Contents

Chapter 1. Microscopic Imaging of Rubber Compounds

Chapter 2. Intelligent Tyres

Chapter 3. Silica-Filled Rubber Compounds

Chapter 4. Fibres in the Rubber Industry

Chapter 5. Naval and Space Applications of Rubber

Chapter 6. Advances in Fillers for the Rubber Industry

Chapter 7. Thermoplastic Elastomers by Dynamic Vulcanisation

Chapter 8. Polymers in Cable Application

Chapter 9. Durability of Rubber Compounds

Chapter 10. Radiochemical Ageing of Ethylene-Propylene-Diene

Chapter 11. Silicone Rubber

Tham khảo tài liệu Rubber Technologist’s Handbook (Volume 2), J. White, S.K. De và K. Naskar, Smithers Rapra Press, 2009
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.