Trục PU kháng hóa chất trong ngành in
Trục PU kháng hóa chất trong ngành in

Các hỗn hợp của CR và vật liệu đàn hồi khác sẽ đạt được các tính chất đặc biệt của CR và của thành phần vật liệu đàn hồi thứ hai. Trong nhiều trường hợp, các loại cao su thông thường, như SBR, BR hoặc NR, được sử dụng để giảm chi phí của hỗn hợp. Khi xem xét các hệ kết mạng CR, chúng không có khả năng phản ứng tương tự khi được dùng trong hỗn hợp vật liệu đàn hồi, vì vậy dẫn đến mạng lưới cao su không đồng nhất. Các hệ xúc tiến thiuram và amine có hiệu quả nhất khi kết mạng hỗn hợp cao su.

Khi phối trộn các loại cao su, mức thấp hơn của các tính chất vật lý so với một công thức tương tự từ cao su tinh khiết phải được xem xét đến. Một số loại cao su quan trọng được phối trộn với polychloroprene trong công nghiệp cao su:

1. Cao su thiên nhiên (NR) cải thiện tính dính, tính uốn dẻo ở nhiệt độ thấp, tính đàn hồi và giảm chi phí.

2. Cao su Butadiene (BR) được thêm vào tới 10% giúp cải thiện quá trình gia công loại S (sulfur-modified), tính dính trục cán giảm; tuy nhiên tuổi thọ mỏi do uốn dẻo giảm, BR cũng cải thiện tính giòn ở nhiệt độ thấp.

3. Cao su Styrene-Butadiene (SBR) giúp giảm chi phí, giảm độ cứng do kết tinh.

4. Cao su Acrylonitrile-Butadiene (NBR) được dùng để cải thiện tính kháng dầu.

5. Cao su Ethylene-Propylene (EPDM): CR có thể được dùng trong cao su EPDM để hỗn hợp đạt một mức kháng dầu nhất định. Nó cũng cải thiện tính dính của EPDM với các chất độn gia cường. Trong những hỗn hợp mà CR chiếm ưu thế, giá thành sản phẩm giảm và tính kháng ozone tốt hơn bởi EPDM.

Tham khảo từ tài liệu Handbook of Specialty Elastomers, Robert C. Klingender, CRC Press, 2008, trang 14 – 15

(vtp-vlab-caosuviet)

Trục cao su bọc nhựa PU chịu mài mòn cao
Trục cao su bọc nhựa PU chịu mài mòn cao
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.