Cao su kỹ thuật - Vòng đệm cao su | O-ring
Cao su kỹ thuật - Vòng đệm cao su | O-ring

Vật liệu nhựa nhiệt dẻo có tính đàn hồi được bắt đầu phát triển đầu những năm 1930 với sự phát minh quá trình hóa dẻo PVC ở công ty B.F. Goodrich. Phát minh này dẫn tới sự phát triển của hỗn hợp PVC và NBR (butadiene-acrylonitrile). Hỗn hợp PVC/NBR, khi phối trộn thích hợp, nhìn và cảm giác giống cao su và là cầu nối giữa PVC được hóa dẻo lỏng và vật liệu đàn hồi kết mạng truyền thống. Vì vậy, chúng có thể được xem như tiền thân của vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo hiện tại.

Trong năm 1937, một bước đột phá quan trọng xảy ra với sự phát hiện phản ứng cộng chuỗi diisocyanate, nó được ứng dụng lần đầu tiên sản xuất sợi polyurethane và một vài loại polyurethane đàn hồi ở DuPont và ICI. DuPont tập trung nghiên cứu thêm về sợi đàn hồi và cuối cùng dẫn đến sự phát minh sợi polyurethane copolyester tuyến tính đàn hồi, được tạo thành bởi sự trao đổi ester giữa hai polymer được copolymer nóng chảy. Vật liệu đàn hồi tổng hợp này có độ bền cao hơn cao su thiên nhiên lưu hóa và hồi phục đàn hồi nhanh, và có thể được xem đây là vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo đầu tiên.

Sau đó vào năm 1966, styrene-diene block copolymer được phát triển lần đầu tiên bởi Shell thông qua quá trình block copolymer hóa anion của styrene với butadiene (S-B-S) và styrene với isoprene (S-I-S) được giới thiệu thương mại như Kraton®. Trong năm 1972, Shell thêm copolymer S-EB-S, trong đó EB là đoạn copolymer ethylene-butylene. Các liên kết đôi trong copolymer S-EB-S được loại bỏ giúp cải thiện tính kháng của sản phẩm với sự cắt mạch oxy hóa và tấn công ozone. Sản phẩm được giới thiệu là Kraton G®.

Hỗn hợp polyolefin nhiệt dẻo (TPOs) được bắt đầu phát triển những năm 1960. Vật liệu đầu tiên là hỗn hợp polypropylene kết tinh và copolymer ethylene-propylene (EPD), trong đó hàm lượng propylene lớn hơn 50% . Hỗn hợp lưu hóa  của polypropylene và cao su chlorinated butyl được phát minh vào năm 1962. Hỗn hợp kết mạng một phần của EPM (monomer ethylene-propylenediene) với polypropylene dùng peroxide được giới thiệu trong năm 1974.

Tham khảo từ tài liệu Handbook of Thermoplastic ElastomersJiri George Drobny, William Andrew, 2007, trang 9 – 10

Cao Su Việt - Gioăng đệm cao su EPDM kháng lão hóa
Cao Su Việt - Goăng đệm cao su EPDM kháng lão hóa
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.