Sách này của nhà xuất bản Hanser Verlag, được viết bởi tác giả Friedrich Johannaber. Sách được xuất bản vào năm 2008, dày 378 trang.

Các chi tiết polymer và nhựa là phần rất quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp hiện tại. Mức tiêu thụ polymer bình quân đầu người tính trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tới. Vì thế, các nhà sản xuất máy móc, đặc biệt là máy ép tiêm, phải nỗ lực thiết kế, tạo ra nhiều phiên bản máy mới đáp ứng những yêu cầu sản xuất ngày càng đặc biệt, phức tạp từ khách hàng về năng suất, tính chính xác và tính linh hoạt.

Sách là ấn bản thứ 4 của “Injection Molding Machines” , nó mở rộng thêm một vài lĩnh vực và cung cấp cho người đọc nhiều thông tin hơn. Mặc dù công nghệ đúc khuôn tiêm cơ bản không thay đổi nhiều từ khi xuất bản ấn bản thứ 3, nhưng có sự phát triển đáng kể trong những ứng dụng, tạo nên những yêu cầu đặc biệt về cấu tạo máy móc và các chức năng điều khiển của công nghệ này. Sách mô tả ngắn gọn về quy trình đúc khuôn tiêm. Bằng cách tập trung vào các thông số chính như áp suất, nhiệt độ, vận tốc và ảnh hưởng của chúng lên quá trình đúc khuôn, sách cung cấp một cái nhìn sâu bên trong công nghệ này. Sách cũng cung cấp cho người vận hành những số liệu kỹ thuật liên quan đến từng bộ phận riêng biệt của máy và tính năng đặc biệt của chúng.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Materials for Injection Molding

Chapter 3. General Design and Function

Chapter 4. Injection Unit

Chapter 5. The Clamping Unit

Chapter 6. The Drive Unit

Chapter 7. The Control System

Chapter 8. Efficiency and Energy Consumption

Chapter 9. Injection Molding Machines for Special Process (Special Machines)

Chapter 10. Machines Sizes and Performance Data

Chapter 11. Accessories

Tham khảo Injection Molding Machines: A User’s Guide, Friedrich Johannaber, Hanser Verlag, 2008, trang VII – VIII và trang web www.books.google.com.vn
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.