Sách này của nhà xuất bản Applied Science Publisher, được biên tập bởi A. Whelan và K.S. Lee. Sách được xuất bản vào năm 1981, dày 275 trang.

Cao su tổng hợp được sản xuất để khắc phục các khuyết điểm của cao su thiên nhiên trong một số ứng dụng. Chúng được phát triển ngày càng rộng rãi, phân thành nhiều loại phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Sách này được viết nhằm cập nhật cho người đọc những phát triển của các loại cao su tổng hợp: SBR, NBR, EPM, CR, silicone, IIR trong những năm 1970, 1980.

Các chương trong sách trình bày các loại cao su tổng hợp khác nhau và được viết bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực.

Contents

Chapter 1. Trends in the Usage of Rubbery Materials

Chapter 2. Styrene-Butadiene Rubber

Chapter 3. Developments in Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR) and Future Prospects

Chapter 4. Ethylene-Propylene Rubbers

Chapter 5. Developments with Polychloroprene

Chapter 6. Butyl and Halogenated Butyl Rubbers

Chapter 7. Silicone Rubbers

Chapter 8. Synthetic Polyisoprene Rubbers

Sách này được viết cho người đọc đã có kiến thức cơ bản về vật liệu cao su tổng hợp và mong muốn tìm kiếm thêm thông tin về những loại cao su này; nên đọc kết hợp với quyển 1 của bộ sách này về cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp đặc biệt và phụ gia.

Tham khảo tài liệu Developments in Rubber Technology – 2: Synthetic Rubbers, A. Whelan và K.S. Lee, Applied Science Publisher, 1981

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.