Trong cấu trúc cao su butyl, phần isobutylene chiếm đa số (90-95%) được sắp xếp theo chuỗi theo kiểu cộng 1,4 đầu-đuôi. Phụ thuộc vào từng loại, mức không bão hòa trong cao su butyl sẽ khác nhau do mức isoprene kết hợp vào chuỗi, thay đổi từ 0.5 tới 3% mol. Phần không bão hòa phân bố ngẫu nhiên vì hàm lượng isoprene thấp và khả năng polymer hóa gần bằng nhau giữa 2 monomer isoprene và isobutylene. Tg xấp xỉ -60oC, Mw/Mn từ 3 tới 5.

Trong cấu trúc của cao su halobutyl, sự halogen hóa ở vị trí isoprene xảy ra bởi cơ chế ion halonium, dẫn đến sự hình thành của của cấu trúc exomethylene alkyl halide.

Cấu trúc exo- này chiếm tới 90%. Thông thường, thêm brom (hoặc clo) ở tỷ lệ mol xấp xỉ bằng mức không bão hòa để tạo thành sản phẩm chứa 1.5-2% mol halogen. Sự halogen hóa không có tác động mạnh lên cấu trúc mạch butyl hoặc lên giá trị Tg. Tuy nhiên, cao su halobutyl kết mạng không kết tinh khi kéo giãn, do quá trình halogen hóa làm mất đi sự đồng đều của mạch chính.

Ngoài ra, còn có loại copolymer của isobutylene với para-methlystyrene. Mạch copolymer tạo thành bão hòa với sự phân bố ngẫu nhiên của para-methlystyrene. Trong quá trình brom hóa sau quá trình polymer hóa, một vài nhóm para-methlystyrene được chuyển thành các nhóm bromomethyl, tạo vị trí phản ứng cho quá trình lưu hóa và tạo nhóm chức. Những terpolymer bão hòa này chứa isobutylene, 1-8% mol para-methylstyrene và 0.5-2.5% mol para-methylstyrene brom hóa. Giá trị Tg của chúng tăng khi tăng hàm lượng para-methylstyrene và khoảng -58oC. Phân bố khối lượng phân tử hẹp, với Mw/Mn< 3.

Tham khảo từ tài liệu Rubber compounding: Chemistry and Applications, Brendan Rodgers, CRC Press, 2004
(vtp-vlab-caosuviet)

Con lăn cao su chà nhám được bọc cao su tổng hợp
Con lăn cao su chà nhám
được bọc cao su tổng hợp
Con lăn cao su dùng trong băng chuyền
Con lăn cao su dùng trong băng chuyền
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.