Các phương pháp phân giải lưu hóa phát triển gần đây chủ yếu là các quá trình khô, có thể thực hiện nhanh. Trong một số trường hợp, sự phân giải lưu hóa chỉ là sự tái sinh phần bề mặt hoặc gần bề mặt. Vì nhà sản xuất muốn tận dụng các tính chất vốn có của các hạt cao su nghiền khi trộn chúng với cao su ban đầu. Có nhiều kiểu quá trình khác nhau như nhiệt, hóa, cơ, …

Các quá trình nhiệt đã được xem xét sử dụng trước tiên. Quá trình sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao 180oC tới 260oC để phân giải cao su lưu hóa trong thời gian dài. Quá trình nhiệt này hiệu quả cho NR, nhưng không hiệu quả cho SBR vì SBR hóa cứng do nhiệt, nên phải xử lý ở nhiệt độ thấp hơn trong thời gian dài hơn. Cuối những năm 1970, quá trình phân giải lưu hóa bằng vi sóng xuất hiện. Năng lượng vi sóng có thể được kiểm soát chặt chẽ để chỉ bẻ gãy các liên kết mạng lưu huỳnh. Quá trình này được sử dụng trong một khoảng thời gian, nhưng không được dùng nữa chủ yếu do chi phí cao.

Trong các quá trình phân giải lưu hóa bằng hóa chất, nhiệt độ xử lý khoảng 100oC hoặc thấp hơn. Cao su được tái sinh bằng cách xử lý vật liệu với ferrous chloride và phenyl hydrazine trong vài giờ. Một quá trình tái sinh khác dùng  kiềm (NaOH). Anion hydroxyl (OH–) là tác chất tấn công và bẻ gãy chọn lọc liên kết mạng mà không bẻ gãy mạch chính. Ngoài ra, khi sử dụng OH–, quá trình an toàn hơn do sinh ra sản phẩm phụ là nước và giảm thiểu các chất nguy hiểm khác.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Recycling, Sadhan K. De, Avraam I. Isayev và Klementina Khait, CRC Press, 2005
(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.