Ngoài hệ kết mạng lưu huỳnh, một vài hệ kết mạng đặc biệt khác có thể được dùng để kết mạng cao su diene (NR, SBR và BR).

Cao su diene có thể được kết mạng bởi tác động của các hợp chất phenolic, như nhựa phenol-formaldehyde (5-10 phr). Cụ thể, cao su thiên nhiên được kết mạng nhựa có tính biến dạng dư và tính trễ đàn hồi thấp. Kết mạng nhựa SBR và BR mang lại tính kháng phát triển vết cắt và mài mòn tốt. Cao su nitrile được kết mạng nhựa có thời gian mỏi dài và sự hồi phục cao, trong khi cao su butyl được kết mạng nhựa thể hiện tính kháng ozone và lão hóa vượt trội. Cao su có hàm lượng diene cao cũng có thể được kết mạng bằng dinitrosobenzene, bằng sự oxy hóa quinonedioxime, được kết hợp vào trong cao su cùng với chất kết mạng chì peroxide. Chất kết mạng khác cho cao su diene là m-phenylenebismaleimide. Nguồn gốc tự do như dicumyl peroxide hoặc benzothiazyldisulfide (MBTS) thường được sử dụng để khơi mào phản ứng. Nhìn chung, các chất kết mạng phenolic, benzoquinonedioxime và m-phenylenebismaleimide được sử dụng khi tính ổn định nhiệt của sản phẩm được yêu cầu.

Cao su nhiên nhiên có thể được kết mạng bằng diphenyl methane diisocyanate bị khóa để tạo các liên kết mạng urethane. Chất kết mạng phân tách thành 2 phân tử quinonedioxime và một phân tử diphenyl methane diisocyanate. Quinone phản ứng với cao su thông qua nhóm nitroso và hình thành các liên kết mạng thông qua nhóm diisocyanate. NR hình thành các liên kết mạng urethane được đặc trưng bởi tính kháng lão hóa rất tốt và tính kháng sự đảo ngược nổi bật.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Curing SystemsR. N. Datta, Smithers Rapra Press, 2002, trang 30 – 31

(vtp-vlab-caosuviet)

Trục cao su cắm cước làm sạch bề mặt gỗ của Cao Su Việt
Trục cao su cắm cước làm sạch
bề mặt gỗ của Cao Su Việt
Trục chà nhám | Trục cao su máy chà nhám thùng
Trục chà nhám | Trục cao su máy
chà nhám thùngShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.