Cao su thiên nhiên là chất liệu phù hợp làm dây curoa truyền động chịu kéo, xé và mài mòn liên tục.

Dây curoa bánh răng bám dính tốt với lõi nhựa
Dây curoa bánh răng bám dính tốt với lõi nhựa
Dây curoa phải chịu kéo, xé và mài mòn cao
Dây curoa phải chịu kéo, xé và mài mòn cao
Dây đai cao su | Dây curoa dùng trong truyền động đai
              Dây đai cao su | Dây curoa             
 dùng trong truyền động đai
Ảnh trừu tượng dây đai cao su
          Ảnh trừu tượng dây đai cao su        
   
(vtp-vlab-caosuviet) 
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.